ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Εξοπλισμός Αερισμού

Μηχανήματα αερισμού τεχνολογίας EC που καταναλώνουν αισθητά λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τους συμβατικούς ανεμιστήρες και καλύπτουν πλήρως τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί βελτίωσης της απόδοσης.