ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ/ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αεροκουρτίνες

progetti

AGS5000

 

Χαρακτηριστικά

 

• Εμφανούς τύπου

• Οριζόντιας  τοποθέτησης

• Ύψος πόρτας έως 5 m

• Κατάλληλη για ενσύρματο χειριστήριο SIRE

• Κατάλληλη για βιομηχανικές εφαρμογές

• Μεταλλική, βαμμένη με αντιδιαβρωτική βαφή (RAL 9016)

• Επιπρόσθετα με στοιχειό νερού

• Πιστοποίηση CE

>

Πίνακες Αποδόσεων

progetti

AGS6000

 

 • Εμφανούς τύπου

 • Οριζόντιας  τοποθέτησης

 • Ύψος πόρτας έως 6 m

 • Κατάλληλη για ενσύρματο χειριστήριο SIRE

 • Κατάλληλη για βιομηχανικές εφαρμογές

 • Μεταλλική, βαμμένη με αντιδιαβρωτική βαφή (RAL 9016)

 • Επιπρόσθετα με στοιχειό νερού

 • Πιστοποίηση CE

Χαρακτηριστικά

 

>

Πίνακες Αποδόσεων

progetti

Χαρακτηριστικά

 

AC500

 

• Εμφανούς τύπου

• Οριζόντιας τοποθέτησης

• Ύψος πόρτας έως 6 m

• Κατάλληλη για ενσύρματο χειριστήριο SIRE

• Κατάλληλη για βιομηχανικές εφαρμογές

• Μεταλλική, βαμμένη με αντιδιαβρωτική βαφή (RAL 9016)

• Επιπρόσθετα με στοιχειό νερού

• Πιστοποίηση CE

>

Πίνακας Αποδόσεων