ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑdvanSol

Το καλοκαίρι, η οροφή AdvanSol ψύχει το νερό που πηγαίνει σε μια αντλία θέρμανσης νερού- νερού, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας, ενώ το χειμώνα το θερμαίνει. 
 

Οι λειτουργίες της AdvanSol® είναι οι εξής:


• Μεταφέρει την ηλιακή ενέργεια που αιχμαλωτίζει στο κλειστό σύστημα νερού του συστήματος HVAC.

• Η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το σύστημα HVAC διαχέεται, κάτι που είναι απαραίτητο για την ψύξης του κτιρίου το καλοκαίρι, μέσω της αδιαβατικής εξάτμισης και της νυχτερινής ακτινοβολίας. 
 

Κύριες εφαρμογές:

• Απομακρύνει  τη θερμότητα το καλοκαίρι και την αιχμαλωτίζει το χειμώνα.

• Παρέχει δυνατότητα λειτουργίας με ψύκτη νερού- νερού βασισμένο στα συστήματα HVAC.

• Απαγωγή θερμότητας από μηχανές απορρόφησης.

• Απαγωγή του ζεστού νερού από βιομηχανικές διεργασίες. 

• Αντικατάσταση των πύργων ψύξης.
 

Η οροφή AvdanSol παρέχει επίσης και μια σειρά από οφέλη:

• Εξοικονόμηση ενέργειας στη θέρμανση, την ψύξη και το ζεστό νερό.

• Εύκολη αρχιτεκτονική ένταξη

   - Ύψος < 1 m

   - Απαιτείται μικρή πρόσοψη (από 3% to 5%της επιφάνειας) *

• Δεν απαιτείται ενίσχυση της επιφάνειας οπού θα εγκατασταθεί

  - Βάρος < 25 kg/m2

• Απουσία θορύβου και κραδασμών

  - Δεν περιλαμβάνει τα κινητά, μηχανικά μέρη κάθε είδους.

• Εξαιρετικά αξιόπιστο

   - Χρήση βοηθητικού αέρα στο μηχάνημα νερού για την κάλυψη των μεγάλων περιόδων χωρίς ήλιο.

• Μειωμένη εκπομπή CO2.

• Ισχυρό σύστημα με μικρές απαιτήσεις συντήρησης.

  - Χωρίς κίνδυνο κατάψυξης ή υπερθέρμανσης , χωρίς κινητά μηχανικά μέρη.

• Ελαχιστοποίηση κινδύνου της νόσου των λεγεωναρίων.

  - Το σύστημα εναλλαγής  θερμότητας νερού-αέρα στο εσωτερικό του AdvanSol® δεν απαιτεί ανεμιστήρες, ως εκ τούτου, μόνο πολύ μικρές σταγόνες νερού παρασύρονται, με γρήγορη εξάτμιση. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα βακτήρια των λεγεωνάριων δεν βρίσκουν συνθήκες για να εξαπλωθούν ή να επιβιώσουν.

• Ελάχιστη διασπορά αερολυμάτων σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με ψυκτικούς πύργους.
 

Τα πάνελ AdvanSol®, μπορούν να λειτουργήσουν μόνα τους (σε συνδυασμό με άλλα πρωτογενή συστήματα) ή να ενσωματωθούν στο AdvanClim®. Αφορούν το σύνολο της θέρμανσης και της ψύξης στην αγορά δημιουργώντας σημαντική εξοικονόμηση.