ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ενδοδαπέδια

Η ενδοδαπέδια προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση και υπέροχη αίσθηση άνεσης.

 

 • Υψηλή ενεργειακή απόδοση
  Λειτουργεί σε θερμοκρασίες πολύ κοντά στου περιβάλλοντο
  Λειτουργεί μόνο σε περιοχή που καταλαμβάνεται από ανθρώπους (διάστρωση
  Μειώνει το θερμικό φορτίο που παράγεται από την ακτινοβολία που περνάει από παράθυρα πόρτες ή γυάλινα χωρίσματα
  Μειώνει τη μετάδοση του θερμικού φορτίου που έρχεται από παράθυρα, πόρτες, πάτωμα και οροφή
  Υψηλή ενεργειακή επιλογή (παρέχει ζέστη ή κρύο μόνο όπου απαιτείται)

 • Υπέροχη αίσθηση άνεσης

 • Ομοιογενείς και αθόρυβη διανομή ενέργειας

 • Θερμική αδράνεια
  Διατηρεί τις εσωτερικές συνθήκες θέρμανσης και ψύξης ακόμη και σε περίπτωση αστοχίας του συστήματος ή διακοπής ρεύματος.